SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 2802

Szer. : 2m

Nawój : 54m