SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 2714

Szer. : 2,30m

Nawój : 52m, 55m