SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 131

Szer. : 2,20m

Nawój : 30m