SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 077

Tkanina podgumowana

Szer.: 2,3 m
Nawój: 15 m