SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS Z006

Szer. : 2.m
Nawój : 50m