SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 0039

Szer. : 2m
Nawój : 20m, 21m