SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 0031

Szer. : 2m
Nawój : 19m, 20m