SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INDEKS 0014

Szer. : 2m
Nawój : 18m, 20m